ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธีรรัตม์   
วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2015 เวลา 09:09 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) 

บัดนี้ได้มีการดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งเรียบน้อยแล้ว 
จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบภาคความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ดังบัญชีแนบท้าย ดังนี้ 

>>>>> คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด  <<<<<

 
 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2015 เวลา 14:16 น. )