แจ้งการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลท่าอุเทน PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธีรรัตม์   
วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:10 น.

แจ้งการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลท่าอุเทน

เพื่อให้การใช้บริการโทรศัพท์มีประสิทืธิภาพยิ่งขึ้น โรงพยาบาลท่าอุเทน จึงขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ให้หน่วยงานของท่านทราบเพื่อใช้ติดต่อราชการ ทั่งนี้ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นไป 

มีรายละเอียดดังนี้

- หน่วยงานธุรการ  หมายเลขเดิม 042-581255  เปลี่ยนหมายเป็น 042-503022

- หน่วยงานธุรการ  หมายเลขเดิม 042-581256  เปลี่ยนหมายเป็น 042-503003

- หน่วยงานธุรการ(โทรสาร)  หมายเลขเดิม 042-581593 เปลี่ยนหมายเป็น 042-503014

- หน่วยงานประกันสุขภาพถ้วนหน้า  หมายเลขเดิม 042-581634  เปลี่ยนหมายเป็น 042-503018

- หน่วยงานศุนย์ EMS   หมายเลขเดิม 042-581643  เปลี่ยนหมายเป็น 042-503001

 ไฟล์ : PDF : หนังสือแจ้งการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2016 เวลา 14:21 น. )