ประกาศสอบราคาซื้อวัสคุรุภัณฑ์ท่างการแพทย์ 2560 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 08 กุมภาพันธ์ 2017 เวลา 13:48 น.

ประกาศสอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ 2560

 

- สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์ 24 มีนาคม 2560 (ไฟล์แนบ PDF)

  ประกอบด้วย

      - กลุ่มที่ 1 เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด จำนวน 1 เครื่อง

      - กลุ่มที่ 2 เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 120 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง

      - กลุ่มที่ 3 เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 100 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง

  ------------------------------------------

- ยูนิตทำฟัน จำนวน 2 เครื่อง (PDF)
    >>รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะยูนิตทำฟัน<< (PDF)

 ------------------------------------------

- เครื่องอ่านภาพเอกซเรย์และแปลางเป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 เครื่อง (PDF)

 ------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2017 เวลา 14:41 น. )