MOIT3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 14:12 น.

(File PDF)

1 บันทึกข้อความ เสนอการวิเคราะการจัดซื้อ

2 การเวิคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564 

3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 15:07 น. )