MOIT5 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 14:13 น.

(PDF File)

หัวข้อ 1 บันทึกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สชร) ไตรมาส 4 

 

หัวข้อ 2 (1) แบบสขร เดือน ตุลาคม 2564 

หัวข้อ 2 (2) แบบสขร-ใหม่ พฤศจิกายน 2564 

หัวข้อ 2 (3)แบบสขร-เดือน ธันวาคม 2564 

หัวข้อ 2 (4) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ

 

1 บันทึกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สชร) ไตรมาส 2

2 แบบสขร ม.ค.-มี.ค.65 

2. แบบสขร ก.พ 65 

2. แบบสขร ม.ค..65.

3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ 2

 

1 บันทึกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สชร) ไตรมาส 3 

 แบบสขร มิ.ย.65

แบบสขร-พ.ค..65 

แบบสขร-เม.ย.65 

 หัวข้อ 2 (3) แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ 3

 

แบบสขร  ก.ย.65 

แบบสขร ก.ค.65 

แบบสขร ส.ค.65 

หัวข้อ  แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ ไตรมาส 4 

 

บันทึกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 19:34 น. )