รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประเภทเงินนอกงบประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธีรรัตม์   
วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2017 เวลา 09:00 น.

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง

ด้วยโรงพยาบาลท่าอุเทนมีความประสงค์ จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประเภทเงินนอกงบประมาณ จำนวน 7 ตำแหน่ง

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ 7 ตำแหน่ง เงินเดือน 6.552 บาท

- ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

1. งานธุรการ 1 อัตรา

2. พนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา (รับสมัครเฉพาะเพศชาย) *มีใบขับขี่ประเภทที่ 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

- ปฏิบัติงานกลุ่มงานพยาบาล จำนวน 2 อัตรา

1. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา

2. พนักงานเปล 1 อัตรา 

- ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม

1.  ผู้ช่วยงานทันตกรรม 1 อัตรา (สามารถขับรถยนต์ได้)

- ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม จำนวน 1 อัตรา

  1. ผู้ช่วยเหลือคนใข้ 1 อัตรา 

- ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา 

1. พนักงานห้องบัตร 1 อัตรา 

จึงประกาศไว้ดังไฟล์ที่แนบนี้ 

>>>>> คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด  <<<<<

 
 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2017 เวลา 14:16 น. )