MOIT18 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 14:12 น.

(PDF File)

18.1 หนังสือแสดงหลักฐานการประชุมฯ

18.2 สรุปการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ 

18.3 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับ 

18.4 หนังสือเสนอผู้บริหารฯ 

18.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณฯ.1 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 17:13 น. )