การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2018 เวลา 16:53 น.

 

การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์)

ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 ตามรายละเอียดแนบไฟล์

ประกาศจังหวัดนครพนม-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ไฟล์แนบ PDF)

 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

 ตามรายละเอียดแนบไฟล์ 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ไฟล์แนบ PDF)

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2018 เวลา 17:12 น. )