โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2018 เวลา 17:24 น.

โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐ

โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐ (PDF) 

   ------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2018 เวลา 17:36 น. )