ข้อมูลทั่วไปกลุ่มงานผู้ป่วยผ่าตัด

em_1
นางทิพภา เชาว์ประสิทธิ์
หัวหน้างานผู้ป่วยผ่าตัด