ประเมินเกณฑ์การขายยาและวชสธ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2022 เวลา 14:00 น.

ประเมินเกณฑ์การขายยาและวชสธ

01-65ประชุม PTC 1-65(6ตค64)

02-65ประชุม PTC 2-65(20กย65) 

03-เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกยา 2565 

04-คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเภสัชกรรม 

05-แนวทางการสั่งจ่ายยาปี2565 

06-แนวปฏิบัติเพื่อประเมินความเหมาะสม

07-บัญชีรายการยาโรงพยาบาล2565 (3) 

08-บัญชีรายการยาโรงพยาบาล2565(2) 

09-บัญชีรายการยาโรงพยาบาล2565(61066) 

10-ประกาศโรงพยาบาลท่าอุเทน65จริยธรรม 

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2022 เวลา 14:41 น. )