ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว รายเดือนและรายวัน ด้วยเงินนอกงบประมาณ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 11:27 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ประเภทเงินนอกงบประมาณ

จำนวน 3 ตำแหน่ง

- ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

- ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

- ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 

รายลำเอียดในไฟล์ที่แนบนี้ 

>>>>> คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด  <<<<<

  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ประเภทเงินนอกงบประมาณ

จำนวน 2 ตำแหน่ง

- ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

- ตำแหน่ง นักวิตวิทยาคลินิก 

รายลำเอียดในไฟล์ที่แนบนี้ 

>>>>> คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด  <<<<<

 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 14:18 น. )