ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างขั่วคราว PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2019 เวลา 11:27 น.

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างขั่วคราว (รายเดือน) ประเภทเงินนอกงบประมาณ

จำนวน 3 ตำแหน่ง

- ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

- ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด

- ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 

รายลำเอียดในไฟล์ที่แนบนี้ 

>>>>> คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด  <<<<<

  

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 02 พฤษภาคม 2019 เวลา 13:54 น. )