เอกสารประกอบ_โปรแกรมนิเทศงาน_NSO_WANORN PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2019 เวลา 00:00 น.

เอกสารประกอบ_โปรแกรมนิเทศงาน_NSO_WANORN.zip

 

      >>>>เอกสารประกอบ_โปรแกรมนิเทศงาน_NSO_WANORN.zip<<<<

นำเสนอโปรแกรม - นครพนม.pdf

โปรแกรมการนิเทศงาน  NSO WANORN (สรุป).pdf

WI  Head injury.pdf 

แผนนิเทศ (แบบฟอร์ม).docx

- แนะนำการเริ่มเล่นโปรแกรม.docx

- ตัวอย่าง..รวมเล่ม ปกติ, พบปัญหา , RM  รพ.วานรนิวาส.xlsx

ตัวอย่าง.. รวมเล่ม สรุปโปรแกรมการนิเทศงาน ปี 61 รพ.วานรนิวาส.docx

- คู่มือนิเทศงาน.pdf

 WI Stroke.pdf

WI DHF.pdf 

   ------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ( วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2019 เวลา 10:32 น. )