MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณชน ไตรมาส 2 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2023 เวลา 09:12 น.

MOIT 21 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณชน ไตรมาส 2

1. ขออนุมัติลงนามและเผยแพร่ขึ้นเว็บนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล 

2. ประกาศเจตจำนงสุจริต 

3. เชิญร่วมกิจกรรมฯ 

4. ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 

5. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 มีนาคม 2023 เวลา 16:39 น. )