MOIT 5 ไตรมาส 3 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2023 เวลา 14:01 น.

MOIT 5 ไตรมาส 3

1 บันทึกรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สชร) ไตรมาส 2 2566

แบบสขร_พ.ค.66

แบบสขร_มิ.ย.66

แบบสขร_เม.ย.66

หัวข้อ_แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว๊ปไซต์ของหน่วยงานในราชการ ไตรมาส 3

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2023 เวลา 14:36 น. )