MOIT 1 ไตรมาส 1 การวางระบบโดยการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลฯ PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2023 เวลา 15:34 น.

 

 MOIT 1 ไตรมาส 1 การวางระบบโดยการกำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลฯ

1.1 ส.ขออนุมัติลงนามและเผยแพร่ขึ้นเว็บ แนวท.pdf

1.2 คำสั่ง.pdf

1.2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร.pdf

1.3 ประกาศแนวทางการเผยแพร่ข้อมูล.pdf

1.4 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf

2.1 ส.ขออนุมัติลงนามและเผยแพร่ขึ้นเว็บ แนวท .pdf

2.2 แบบรายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ฯ.pdf

2.3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์.pdf

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2023 เวลา 09:59 น. )