รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2021 เวลา 15:29 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลท่าอุเทน จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่าอุเทน จ านวน 1 อัตรา เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป ของโรงพยาบาลท่าอุเทน

จึงประกาศไว้ดังไฟล์ที่แนบนี้ 

>>>>> คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด  <<<<<

  
 

แก้ไขล่าสุด ( วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2021 เวลา 23:29 น. )