กฏหมายระเบียบประกาศมาตรฐานทางจริยธรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2024 เวลา 14:49 น.


1. พรบ.มาตรฐานจริยธรรม
2. ประมวลผลจริยธรรม
3. ข้อบังคับ สป.สธ.จริยธรรม ขรก
4. อินโฟกราฟฟิก คณะกก.จริยธรรม สธ.
5. จรรยาบรรณ สธ

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2024 เวลา 15:10 น. )