PDF พิมพ์ อีเมล
เชิญดาวโหลดเอกสารที่นี้

 

วิธีดาวโหลด : คลิกที่ชื่อไฟล์ที่ต้องการเพื่อดาวโหลด

 

 แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าอุเทน ปี 2560

- แผนเงินบำรุงโรงพยาบาลท่าอุเทน ปี 2560

 

 แผนการจัดซื้อ วัสดุ ประจำปีงบประมาณ2560

  - แผนการจัดซื้อ วัสดุ ประจำปีงบประมาณ2560

 ------------------------------------------

 คู่มือบริหารกองทุน ปี 2559 (pdf file)

 เล่มที่ 1 

 เล่มที่ 3

 เล่มที่ 4  

------------------------------------------ 

หลักเกณฑ์การขอเบิก ปี 2559 (pdf file)

 หลักเกณฑ์การขอเบิก ปี 2559 

------------------------------------------ 

 Error Code 2559 สำหรับ 50 แฟ้ม(Excel2007+ file)

 Error Code 2559   

------------------------------------------ 

คู่มือการใช้ HosXP

คู่มือ HOSxP_PCU

คู่มือ HOSxP ห้องคลอด

คู่มือ HOSxP ทันตกรรม

คู่มือ HOSxP ระบบเวชระเบียน

คู่มือ HOSxP การค้นหาข้อมูลแบบง่าย

_____________________

เล่มกรอบกลยุทธ์ ปี 55

_____________________ 

KM โรงพยาบาลท่าอุเทน 

การจัดการองค์ความรู้ 

_____________________

แบบฟอร์มยุทธศาสตร์

ฟอร์มเขียนโครงการ.doc 

ฟอร์มแผนปฏิบัติการงานประจำ ปี 56 (อำเภอ).xls

ฟอร์มแผนปฏิบัติการงานประจำ ปี 56 (ตำบล).xls

ฟอร์มแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 56 (อำเภอ).xls

ฟอร์มแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ ปี 56 (ตำบล).xls 

ทิศทางยุทธศาสตร์จังหวัด.xls

-  มิติ1-4 จังหวัด.xls

หลักเกณฑ์การใช้งบปี 2556 ระดับจังหวัด อำเภอ.doc

คะแนนรายอำเภอรอบ๒ ปี ๒๕๕๕.xls

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รพ 55.xls 

หลักเกณฑ์การใช้งบปี 2556 ระดับจังหวัด อำเภอ.doc 

 

เล่มยุทธ รพ.56.xlsx  ไฟล์ Excel 

 

------------------------------------------ 

ไฟล์งาน HA (zip file)

 - ปี2554 

 ปี2555 

 ปี2556  

 ปี2557   

 

------------------------------------------ 

คู่มือบริหารกองทุน ปี 2558 (pdf file)

 เล่มที่ 1 

 - เล่มที่ 2 

 เล่มที่ 3  

 เล่มที่ 4    

 ------------------------------------------ 

ประเด็นหลักพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ปีงบประมาณ 2558(pdf file)

 การดำเนินงาน CNO.

 ------------------------------------------ 

 Error Code 2558 สำหรับ 43 แฟ้ม(Excel2007+ file)

 Error Code 2558 

------------------------------------------

ข้อมูลของผู้ปวยใน 3 ปี

 - สรุปปี2556

 - สรุปปี2557

 - สรุปปี2558

 - สรุปปี2559 -ธค.2558

------------------------------------------ 

เอกสารมาตรฐานงานสารสนเทศ 4 ฉบับ (pdf file)

 มาตรฐานการรวบรวมและการบันทึกข้อมูล2559.PDF

 มาตราฐานการความปลอดภัยของผู้ป่วย2559.pdf

 - มาตรฐานการส่งออกข้อมูลตามแฟ้ม2559.pdf

 การวิเคราะห์ข้อมูลและการจัดทำสถิติ2559.pdf