PDF พิมพ์ อีเมล

เว็บไซต์ นี้จัดทำขึ้นเพื่อ แสดงข่าวสาร ข่าวประชาสัมพันธ์ ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน ถ้าผิดพลาดหรือล่วงละเมิดประการใดๆ หรือ สร้างความเดือนร้อนใดๆ ทางผู้จัดทำก็ขออภัยใน ณ ที่นี้ด้วย

 

ผู้จัดทำ
นายธีรรัตม์  ทิมมณีสวัสดิ์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


- รับปรึกษาการออกแบบระบบไร้สาย wifi
- รับปรึกษาระบบ autuen(Hotspot) เช่น mikrotik , airlink , อื่นๆ
- รับปรึกษาปัญหาทางด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ เบื้่องต้น เช่น เปิดไม่ติด , เปิดติดแต่ไม่มีภาพ เป็นต้น
- รักปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับระบบการสร้างเว็บไซต์ ด้วยระบบ CMS 

งานสารสนเทศ โรงพยาบาลท่าอุเทน ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 หากมีข้อเสนอแนะ ความคิดเห็นทางด้านงานบริหาร/บริหาร
ติดต่อได้ที่ โทร (042) 581-255-6 ต่อ 142 งานสารสนเทศ 

 

 คลิกที่นี้เพื่อนกลับหน้าหลัก