ประชาสัมพันธ์ข่าวด่วน (ยุทธศาสตร์) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย ธีรรัตม์   
วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 10:14 น.
เรียน หน.งาน ทุกงาน ผู้รับผิดชอบเป้าประสงค์ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
จัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนงานประจำ และแผนแก้ไขปัญหา ตามยุทธศาสตร์ ส่งภายในวันที่ 4 มกราคม ด่วน
ส่งมาที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 03 มกราคม 2013 เวลา 10:16 น. )