ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 สวัสดีปีใหม่ปี 2566 Administrator 1
2 ประเมินเกณฑ์การขายยาและวชสธ Administrator -
3 ขอแจ้งการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 Administrator 1
4 แจ้งการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลท่าอุเทน ธีรรัตม์ 269
5 แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2559 Administrator 295
6 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ Administrator 645
7 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ Administrator 1009
8 ประชาสัมพันธ์ข่าวด่วน (ยุทธศาสตร์) ธีรรัตม์ 1071
9 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ Administrator 950
10 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.ท่าอุเทน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล ธีรรัตม์ 1767