ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ Administrator 146
2 กลุ่มฮักแพงแบ่งปันชาวท่าอุเทน Administrator 173
3 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 Administrator 128
4 แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 123
5 โครงการเครือข่ายดูแลป้องการและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี 2562 Administrator 133
6 นโยบายระบบการจัดการระบบบริหารสุขภาพในโรงพยาบาล Administrator 195
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 237
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 201
9 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 Administrator 238
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 210