ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 นโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป Patient Personal and People Safety ( ๓ P Safety) Administrator 719
2 NO GIFT POLICY Administrator 202
3 เจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญ รพ.ท่าอุเทน Administrator 216
4 เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต Administrator 171
5 ประกาศเจนนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลท่าอุเทนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" Administrator 176
6 ประกาศเจนนารมณ์นโยนบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) Administrator 266
7 ประกาศเจนนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ Administrator 444
8 ข่าวฉบับที่3-67 จัดทำแผนยุทธ67 Administrator 334
9 ข่าวฉบับที่ 32-66 โครงการจัดการข้อมูลNCDs Administrator 351
10 ข่าวฉบับที่ 30-66 รับประเมินHAยาเสพติด Administrator 361