ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประกาศไม่รับตรวจ โควิด Administrator 4
2 ตรวจสอบภายใน 64 Administrator 72
3 ประสัมพันธ์วันเอดส์โลก Administrator 154
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 316
5 ประชาสัมพันธ์จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ Administrator 663
6 กลุ่มฮักแพงแบ่งปันชาวท่าอุเทน Administrator 568
7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 Administrator 521
8 แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 467
9 โครงการเครือข่ายดูแลป้องการและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี 2562 Administrator 482
10 นโยบายระบบการจัดการระบบบริหารสุขภาพในโรงพยาบาล Administrator 520