ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประสัมพันธ์วันเอดส์โลก Administrator 28
2 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 179
3 ประชาสัมพันธ์จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ Administrator 560
4 กลุ่มฮักแพงแบ่งปันชาวท่าอุเทน Administrator 441
5 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 Administrator 387
6 แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 342
7 โครงการเครือข่ายดูแลป้องการและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี 2562 Administrator 364
8 นโยบายระบบการจัดการระบบบริหารสุขภาพในโรงพยาบาล Administrator 407
9 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 494
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 409