ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 115
2 โครงการเครือข่ายดูแลป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๑ Administrator 197
3 รพ.ท่าอุเทน ถวายรถยนต์ ให้แก่วัดศรีษะเกษ อ.ท่าอุเทน Administrator 229
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ซื้อครุภัณฑ์) Administrator 233
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ซ่อมบำรุงไฟฟ้า) Administrator 233
6 โครงการตัวอย่าง สปสช. Administrator 226
7 แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2560 Administrator 378
8 แจ้งการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลท่าอุเทน ธีรรัตม์ 612
9 แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2559 Administrator 630
10 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ Administrator 1254