ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 74
2 โครงการเครือข่ายดูแลป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๑ Administrator 148
3 รพ.ท่าอุเทน ถวายรถยนต์ ให้แก่วัดศรีษะเกษ อ.ท่าอุเทน Administrator 203
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ซื้อครุภัณฑ์) Administrator 205
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ซ่อมบำรุงไฟฟ้า) Administrator 208
6 โครงการตัวอย่าง สปสช. Administrator 201
7 แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2560 Administrator 352
8 แจ้งการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลท่าอุเทน ธีรรัตม์ 586
9 แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2559 Administrator 604
10 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ Administrator 1230