ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 โรงพยาบาลท่าอุเทนงดเยี่ยมผู้ป่วยชั่วคราว Administrator 259
2 ตรวจสอบภายใน 64 Administrator 354
3 ประสัมพันธ์วันเอดส์โลก Administrator 370
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 561
5 ประชาสัมพันธ์จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ Administrator 835
6 กลุ่มฮักแพงแบ่งปันชาวท่าอุเทน Administrator 783
7 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 Administrator 706
8 แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 668
9 โครงการเครือข่ายดูแลป้องการและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี 2562 Administrator 672
10 นโยบายระบบการจัดการระบบบริหารสุขภาพในโรงพยาบาล Administrator 687