ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 Administrator 28
2 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 166
3 โครงการเครือข่ายดูแลป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๑ Administrator 258
4 รพ.ท่าอุเทน ถวายรถยนต์ ให้แก่วัดศรีษะเกษ อ.ท่าอุเทน Administrator 257
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ซื้อครุภัณฑ์) Administrator 259
6 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ซ่อมบำรุงไฟฟ้า) Administrator 257
7 โครงการตัวอย่าง สปสช. Administrator 249
8 แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2560 Administrator 404
9 แจ้งการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลท่าอุเทน ธีรรัตม์ 640
10 แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2559 Administrator 660