ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 24
2 ประชาสัมพันธ์จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ Administrator 513
3 กลุ่มฮักแพงแบ่งปันชาวท่าอุเทน Administrator 395
4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 Administrator 340
5 แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 300
6 โครงการเครือข่ายดูแลป้องการและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี 2562 Administrator 327
7 นโยบายระบบการจัดการระบบบริหารสุขภาพในโรงพยาบาล Administrator 376
8 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 438
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 372
10 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 Administrator 414