ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขอแจ้งการให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 Administrator 52
2 แจ้งการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลท่าอุเทน ธีรรัตม์ 344
3 แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2559 Administrator 353
4 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ Administrator 663
5 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ Administrator 1032
6 ประชาสัมพันธ์ข่าวด่วน (ยุทธศาสตร์) ธีรรัตม์ 1108
7 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ Administrator 964
8 ขอเชิญเจ้าหน้าที่ รพ.ท่าอุเทน ร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล ธีรรัตม์ 1814
9 สงกานต์ปลอดภัย Administrator 1248
10 ดาวโหลดเอกสารกลยุทธ์ Administrator 1380