ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 นโยบายขับเคลื่อนความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป Patient Personal and People Safety ( ๓ P Safety) Administrator 51
2 NO GIFT POLICY Administrator 41
3 เจตนารมณ์ ไม่รับของขวัญ รพ.ท่าอุเทน Administrator 49
4 เจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต Administrator 43
5 ประกาศเจนนารมณ์การต่อต้านการทุจริต "โรงพยาบาลท่าอุเทนใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)" Administrator 53
6 ประกาศเจนนารมณ์นโยนบายไม่รับของขวัญและของกำนัล (No Gift Policy) Administrator 29
7 ประกาศเจนนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการแสวงหาประโยชน์ทางเพศ Administrator 27
8 ข่าวฉบับที่3-67 จัดทำแผนยุทธ67 Administrator 10
9 ข่าวฉบับที่ 32-66 โครงการจัดการข้อมูลNCDs Administrator 119
10 ข่าวฉบับที่ 30-66 รับประเมินHAยาเสพติด Administrator 128