ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 28
2 โครงการเครือข่ายดูแลป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๑ Administrator 113
3 รพ.ท่าอุเทน ถวายรถยนต์ ให้แก่วัดศรีษะเกษ อ.ท่าอุเทน Administrator 185
4 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ซื้อครุภัณฑ์) Administrator 187
5 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ซ่อมบำรุงไฟฟ้า) Administrator 189
6 โครงการตัวอย่าง สปสช. Administrator 184
7 แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2560 Administrator 333
8 แจ้งการเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์โรงพยาบาลท่าอุเทน ธีรรัตม์ 571
9 แผนการจัดซื้องบค่าเสื่อม ปีงบประมาณ 2559 Administrator 590
10 ประชาสัมพันธ์ถึงผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ Administrator 1218