ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 ประชาสัมพันธ์จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ Administrator 37
2 กลุ่มฮักแพงแบ่งปันชาวท่าอุเทน Administrator 81
3 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 Administrator 75
4 แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 68
5 โครงการเครือข่ายดูแลป้องการและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี 2562 Administrator 60
6 นโยบายระบบการจัดการระบบบริหารสุขภาพในโรงพยาบาล Administrator 113
7 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 161
8 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 141
9 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 Administrator 189
10 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 133