ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 กลุ่มฮักแพงแบ่งปันชาวท่าอุเทน Administrator 43
2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วนแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 Administrator 42
3 แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ 2562 Administrator 41
4 โครงการเครือข่ายดูแลป้องการและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี 2562 Administrator 41
5 นโยบายระบบการจัดการระบบบริหารสุขภาพในโรงพยาบาล Administrator 87
6 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 134
7 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 116
8 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 Administrator 156
9 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 106
10 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 329