ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 การให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุก Administrator 32
2 สวัสดีปีใหม่่ 2565 Administrator 183
3 เชิญเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 โมเดอร์นา เข็ม 1 (Moderna) ในช่วงอายุ 18ปีขึ้นไป Administrator 208
4 เชิญเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 ไฟเซอร์ เข็ม 1 (Pfizer) ในช่วงอายุ 12-17 ปี Administrator 182
5 โรงพยาบาลท่าอุเทนงดเยี่ยมผู้ป่วยชั่วคราว Administrator 604
6 ตรวจสอบภายใน 64 Administrator 577
7 ประสัมพันธ์วันเอดส์โลก Administrator 575
8 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 Administrator 771
9 ประชาสัมพันธ์จุลสารจับตาโรคและภัยสุขภาพ Administrator 1051
10 กลุ่มฮักแพงแบ่งปันชาวท่าอุเทน Administrator 1005