ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 นโยบายระบบการจัดการระบบบริหารสุขภาพในโรงพยาบาล Administrator 44
2 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 99
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 84
4 แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2562 Administrator 121
5 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 Administrator 63
6 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด ของ โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 285
7 โครงการเครือข่ายดูแลป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ปี ๒๕๖๑ Administrator 337
8 รพ.ท่าอุเทน ถวายรถยนต์ ให้แก่วัดศรีษะเกษ อ.ท่าอุเทน Administrator 307
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ซื้อครุภัณฑ์) Administrator 306
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 (ซ่อมบำรุงไฟฟ้า) Administrator 310