ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
1 สอบราคาซ่อมแซมบ้านพัก ระบบไฟฟ้า ก่อสร้างรั่วคาข่ายถัก ป้ายชื่อสถานบริการ ธีรรัตม์ 378
2 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงซักฟอกภายภาพบำบัด ธีรรัตม์ 333
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าอุเทน กลุ่ม 1-2 ธีรรัตม์ 428
4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าอุเทน ธีรรัตม์ 578
5 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ คสล.โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 523
6 สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยบ้านโพน ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ใข) Administrator 592
7 สอบราคาจ้างทาสีตึกสงฆ์ โรงพยาบาลท่าอุเทน ครั้งที่ 2 Administrator 639
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 กล่ม Administrator 581
9 สอบราคาจ้างทาสีตึกสงฆ์ โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 591
10 สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยบ้านโพน Administrator 563