ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
1 ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน Administrator 151
2 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาโรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 466
3 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาโรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 445
4 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 Administrator 683
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์) Administrator 1374
6 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 1068
7 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในโรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 1031
8 ประกาศสอบราคาซื้อวัสคุรุภัณฑ์ท่างการแพทย์ 2560 Administrator 1270
9 สอบราคาซ่อมแซมบ้านพัก ระบบไฟฟ้า ก่อสร้างรั่วคาข่ายถัก ป้ายชื่อสถานบริการ ธีรรัตม์ 1516
10 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงซักฟอกภายภาพบำบัด ธีรรัตม์ 1392