ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
1 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงซักฟอกภายภาพบำบัด ธีรรัตม์ 174
2 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงซักฟอกภายภาพบำบัด ธีรรัตม์ 447
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าอุเทน กลุ่ม 1-2 ธีรรัตม์ 574
4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าอุเทน ธีรรัตม์ 701
5 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ คสล.โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 648
6 สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยบ้านโพน ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ใข) Administrator 706
7 สอบราคาจ้างทาสีตึกสงฆ์ โรงพยาบาลท่าอุเทน ครั้งที่ 2 Administrator 744
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 กล่ม Administrator 693
9 สอบราคาจ้างทาสีตึกสงฆ์ โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 704
10 สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยบ้านโพน Administrator 681