ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
1 ประกาศสอบราคาซื้อวัสคุรุภัณฑ์ท่างการแพทย์ 2560 Administrator 216
2 สอบราคาซ่อมแซมบ้านพัก ระบบไฟฟ้า ก่อสร้างรั่วคาข่ายถัก ป้ายชื่อสถานบริการ ธีรรัตม์ 447
3 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงซักฟอกภายภาพบำบัด ธีรรัตม์ 396
4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าอุเทน กลุ่ม 1-2 ธีรรัตม์ 498
5 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าอุเทน ธีรรัตม์ 640
6 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ คสล.โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 572
7 สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยบ้านโพน ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ใข) Administrator 645
8 สอบราคาจ้างทาสีตึกสงฆ์ โรงพยาบาลท่าอุเทน ครั้งที่ 2 Administrator 692
9 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 กล่ม Administrator 654
10 สอบราคาจ้างทาสีตึกสงฆ์ โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 654