ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
1 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงซักฟอกภายภาพบำบัด ธีรรัตม์ 65
2 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงซักฟอกภายภาพบำบัด ธีรรัตม์ 359
3 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าอุเทน กลุ่ม 1-2 ธีรรัตม์ 483
4 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าอุเทน ธีรรัตม์ 603
5 สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ คสล.โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 546
6 สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยบ้านโพน ครั้งที่ 2 (ฉบับแก้ใข) Administrator 617
7 สอบราคาจ้างทาสีตึกสงฆ์ โรงพยาบาลท่าอุเทน ครั้งที่ 2 Administrator 661
8 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 3 กล่ม Administrator 606
9 สอบราคาจ้างทาสีตึกสงฆ์ โรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 613
10 สอบราคาจ้างก่อสร้างต่อเติมปรับปรุงอาคารแพทย์แผนไทยบ้านโพน Administrator 588