ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
1 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาโรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 280
2 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบประปาโรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 266
3 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 Administrator 520
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 300 กิโลวัตต์) Administrator 1190
5 การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์) ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) Administrator 861
6 ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูงภายในโรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 801
7 ประกาศสอบราคาซื้อวัสคุรุภัณฑ์ท่างการแพทย์ 2560 Administrator 1071
8 สอบราคาซ่อมแซมบ้านพัก ระบบไฟฟ้า ก่อสร้างรั่วคาข่ายถัก ป้ายชื่อสถานบริการ ธีรรัตม์ 1304
9 สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยในโรงซักฟอกภายภาพบำบัด ธีรรัตม์ 1229
10 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลท่าอุเทน กลุ่ม 1-2 ธีรรัตม์ 1273