ITA (Integrity and Transparency Assessment)

การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ปี2562 Administrator -
2 แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต Administrator 2
3 รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 Administrator 382
4 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561 Administrator 69
5 กลุ่มปู่โสมเฝ้าโรงพยาบาล Administrator 325
6 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ระยะ๓) Administrator 307
7 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน Administrator 283
8 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลท่าอุเทน Administrator 285
9 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐ Administrator 306
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 Administrator 329
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2