รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
    Display  # 
Gallery Description
งานปีใหม่โรงพยาบาลท่าอุเทน พ.ศ.2555 บรรยากาศงานปีใหม่ โรงพยาบาลท่าอุเทน ปี พ.ศ.2...
ผู้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลท่าอุเทน สสจ.นครพนม มาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ข...
รับมอบเรือนพักญาติผู้ป่วย รับมอบเรือนพักญาติผู้ป่วย 18 มีค.2555
ศึกษาดูงาน รพ.บ้านบึง ศึกษาดูงาน รพ.บ้านบึง ต่อด้วย เกาะสีชัง และ...
บรรยากาศมุทิตาจิตคุณพวงเพชร วุฒิรัตน์(ป้าซั้น) บรรยากาศมุธิตาจิตรคุณพวงเพชร  วุฒิรัตน์(ป...
สภาการพยาบาลตราจเยี่ยม ปี 55 บุคคลกร จากสภาการพยาบาลกรุณาตรวจเยี่ยมสำ...
บรรยากาศงานกีฬาสาธารณสุข ปี 55 บรรยากาศงานกีฬาสาธารณสุข จังหวัดนครพนม ปร...
งานปีใหม่โรงพยาบาลท่าอุเทน พ.ศ.2556 บรรยากาศงานปีใหม่ โรงพยาบาลท่าอุเทน ประจำ...
อบรมกิจกรรมคลินิคเพื่อนใจวัยรุ่น ปี57 อบรมกิจกรรมคลินิคเพื่อนใจวัยรุ่น ปี57
ซ้อมแผนอุบัติเหตุ58 บรรยากาศในการซ้อมแผนอุบัติเหตุของ อพปร ต โ...
สังเกตุการณ์การฝึกป้องกันบรรเทาสาธารณภัย(แผ่นดินไหว)58 การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ...
บรรยากาศงานมุทิตาจิต ปี 2558 บรรยากาศงานมุทิตาจิต ปี 2558 คุณ มีชัย จีระมง...
บรรยากาศการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเทพฯ บรรยากาศการเตรียมความพร้อมรับเสด็จพระเทพ...
บรรยากาศงานมุติตาจิต 2559