ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน

ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน
ดีมาก
42  51.2%
ดี
12  14.6%
ควรปรับปรุง
10  12.2%
งั้นๆ
10  12.2%
พอใช้
8  9.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  82
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 11:53 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 06 เมษายน 2020 เวลา 12:20 น.