ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน

ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน
ดีมาก
42  49.4%
ดี
13  15.3%
ควรปรับปรุง
12  14.1%
งั้นๆ
10  11.8%
พอใช้
8  9.4%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  85
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 11:53 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2021 เวลา 00:10 น.