ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน

ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน
ดีมาก
40  53.3%
ดี
11  14.7%
ควรปรับปรุง
10  13.3%
งั้นๆ
8  10.7%
พอใช้
6  8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  75
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 11:53 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2019 เวลา 14:11 น.