ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน

ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน
ดีมาก
42  50.6%
ดี
13  15.7%
ควรปรับปรุง
10  12%
งั้นๆ
10  12%
พอใช้
8  9.6%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  83
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 11:53 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 04 มีนาคม 2021 เวลา 21:39 น.