ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน

ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน
ดีมาก
39  52.7%
ดี
11  14.9%
ควรปรับปรุง
10  13.5%
งั้นๆ
8  10.8%
พอใช้
6  8.1%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  74
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 11:53 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพฤหัสบดีที่ 07 กุมภาพันธ์ 2019 เวลา 21:13 น.