ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน

ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน
ดีมาก
39  60%
ดี
10  15.4%
ควรปรับปรุง
9  13.8%
พอใช้
5  7.7%
งั้นๆ
2  3.1%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  65
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 11:53 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 10 ธันวาคม 2016 เวลา 09:39 น.