ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน

ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน
ดีมาก
41  51.3%
ดี
12  15%
ควรปรับปรุง
10  12.5%
งั้นๆ
9  11.3%
พอใช้
8  10%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  80
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 11:53 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันพุธที่ 04 ธันวาคม 2019 เวลา 10:18 น.