ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน

ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน
ดีมาก
44  48.4%
ดี
15  16.5%
ควรปรับปรุง
13  14.3%
งั้นๆ
11  12.1%
พอใช้
8  8.8%

จำนวนผู้ลงคะแนน  :  91
ลงคะแนนครั้งแรก  :  วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2012 เวลา 11:53 น.
ลงคะแนนครั้งล่าสุด  :  วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2022 เวลา 23:15 น.