รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน 2ตำแหน่ง พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 23:42 น.

จ้างเหมาบริการ (พนักงานบริการ 1 อัตรา กลุ่มงานจิตเวชฯ และพยาบาลวิชาชีพ 2 อัตรา)

ตามรายละเอียดดังนี้ โดยการคลิกที่ภาพ

รับสมัครพยาบาล 

รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 

 

แก้ไขล่าสุด ( วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 23:47 น. )