แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2018 เวลา 15:22 น.

แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561

แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561 (PDF)

   ------------------------------------------

แก้ไขล่าสุด ( วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2018 เวลา 15:29 น. )