ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลท่าอุเทน ปี 2562 พิมพ์
ข่าวสาร - ITA (Integrity and Transparency Assessment)
วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2019 เวลา 11:09 น.

ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลท่าอุเทน ปี 2562

ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลท่าอุเทน ปี 2562.pdf

 

-----------------------------------------------