MOIT14 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 14:13 น.

(PDF File)

 1. ส.ขออนุมัติลงนามและเผยแพร่ขึ้นเว็บ

 2. ประกาศจริยธรรมการจัดซื้อจัดหา

3. ส.มาตรการป้องกันฯ

4. ประกาศเจตจำนงสุจริต 

5. ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริต 

6. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 

 

1. ส.รายงานการกำกับติดตาม ไตรมาส 4 

2. รายงานสรุปผลการกำกับ ติดตามไตรมาส 4 

3. แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 4 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 17:02 น. )