MOIT23 พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 14:16 น.

(PDF File)

1. ส.ขออนุมัติลงนามและเผยแพร่ขึ้นเว็บ+ 

2. ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันฯ 

3.แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล.docx 

4. ส.แจ้งเวียนประกาศฯ และแนวทางฯ 

 

1. ส.ขออนุมัติลงนามและเผยแพร่ขึ้นเว็บ+ 

2. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน

3. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกัน

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2022 เวลา 18:49 น. )