Facebook Likeโรงพยาบาลท่าอุเทน : ยินดีต้อนรับ : หน้าแรก

การประเมิณคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


ค้นหา     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ แบบ สขร 916
2 แบบ สขร -1 451
3 แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ รายงานวิเคาะห์ 1563
4 รายงานการวิเคราะห์การจัดซื้อ ปี 2562 446
5 ประกาศเจตนารมณ์โรงพยาบาลท่าอุเทน ปี 2562 428
6 ส่งเสนาทุกกลุ่มงานและขออนุมัติเผยแพร่เจตนารมณ์ 423
7 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ แผนการจัดซื้อประจำปี 2563 1331
8 แผนการจัดซื้อ LAB 485
9 แผนการจัดซื้อทันตกรรม ปี 2563 439
10 แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา 290
11 รวม EB 317
12 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 รพ.ท่าอุเทน 572
13 หัวข้อ สรุปแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 492
14 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั้น ปี2562 505
15 แผนแม่บทการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 465
16 รายงานวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 832
17 แบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 - พฤศจิกายน 2561 585
18 กลุ่มปู่โสมเฝ้าโรงพยาบาล 797
19 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน (ระยะ๓) 800
20 คู่มือปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียน 997
21 คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงพยาบาลท่าอุเทน 791
22 โครงการพัฒนาระบบการควบคุมภายในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานในหน่วยงานรัฐ 850
23 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 749
24 แผนปราบปรามการทุจริต-โรงพยาบาลท่าอุเทน 892
25 แผนตรวจสอบประจำปี (Audit Plan 2560) 793
26 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 2560 (Internal Audit Charter) 891
27 รายงานวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 817
28 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 2305
 

ผู้อำนวยการ

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน
 
นายแพทย์จักรภพ  ธนาธนัยภัทร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน
 
 

คลินิคพิเศษ

 
 

Polls

ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน
 

พยากรณ์อากาศWho's Online

เรามี 9 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

OS : Linux l
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.3.23-MariaDB
เวลา : 18:44
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 225532