Facebook Likeโรงพยาบาลท่าอุเทน : ยินดีต้อนรับ : หน้าแรก


เชิญเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 โมเดอร์นา เข็ม 1 (Moderna) ในช่วงอายุ 18ปีขึ้นไป PDF พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021 เวลา 18:46 น.
เชิญเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 โมเดอร์นา เข็ม 1 (Moderna) ในช่วงอายุ 18ปีขึ้นไป
 
 
 
 
 
เชิญเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 ไฟเซอร์ เข็ม 1 (Pfizer) ในช่วงอายุ 12-17 ปี PDF พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021 เวลา 18:40 น.

เชิญเข้ารับบริการวัคซีนป้องกันโควิด 19 ไฟเซอร์ เข็ม 1 (Pfizer) ในช่วงอายุ 12-17 ปี

 

 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักโภชนาการ) PDF พิมพ์
ข่าวรับสมัคร
วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2021 เวลา 16:17 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(นักโภชนาการ)

ด้วยโรงพยาบาลท่าอุเทน มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป้นลูกจ้างชั่วครวรายเดือนประเภทเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุงโรงพยาบาลท่าอุเทน)
จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ 

จึงประกาศไว้ดังไฟล์ที่แนบนี้ 

>>>>> คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด  <<<<<

  
 

 
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป PDF พิมพ์
ข่าวรับสมัคร
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2021 เวลา 15:29 น.

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป

ด้วยโรงพยาบาลท่าอุเทน จะด าเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานในโรงพยาบาลท่าอุเทน จ านวน 1 อัตรา เพื่อให้การด าเนินการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการทั่วไป ของโรงพยาบาลท่าอุเทน

จึงประกาศไว้ดังไฟล์ที่แนบนี้ 

>>>>> คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด  <<<<<

  
 

 
โรงพยาบาลท่าอุเทนงดเยี่ยมผู้ป่วยชั่วคราว PDF พิมพ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันศุกร์ที่ 09 เมษายน 2021 เวลา 16:49 น.
โรงพยาบาลท่าอุเทนงดเยี่ยมผู้ป่วยชั่วคราว ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
 เนื่องด้วยเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19
 
 
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 3 จาก 31

ผู้อำนวยการ

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน
 
นายแพทย์จักรภพ  ธนาธนัยภัทร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน
 
 

คลินิคพิเศษ

 
 

Polls

ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน
 

พยากรณ์อากาศWho's Online

เรามี 26 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

OS : Linux l
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.3.23-MariaDB
เวลา : 08:27
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 281740