Facebook Likeโรงพยาบาลท่าอุเทน : ยินดีต้อนรับ : หน้าแรก


แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา PDF พิมพ์
ITA (Integrity and Transparency Assessment)
วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2019 เวลา 11:09 น.

แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา

แผนจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา.pdf

 

----------------------------------------------- 

 
รวม EB 2563 PDF พิมพ์

รวม EB

- EB 1 วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี.pdf

- EB 2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ.pdf

- EB 3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี.pdf

- EB 4 เผยแพร่รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจ.pdf

- EB 5 หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้สีส่วนได้.pdf

- EB 6 ผู้มีส่วนได้เสียข้ามามีส่วนร่วม.pdf

- EB 7 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน.pdf

EB 8 การกำหนดมาตรการ หรือการวางระบบในการเผย.pdf

EB 9 หน่วยงานมีการเปิดเผผยข้อมูลข่าสาร.pdf

EB 10 หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจ.pdf

EB 11 หน่วยงานมีการเผยแพร่รายงานการประเมินผ.pdf

EB 12 หน่วยงานมีการเผยแพร่การกำกับติดตามการ.pdf

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก.pdf

EB 14 หน่วยงานมีการรายงานการประะเมินผล.pdf

EB 15 หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริต.pdf

EB 16 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก.pdf

EB 17 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก.pdf

EB 18 หน่วยงานมีการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่า.pdf

EB 19 หน่วยงานมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่.pdf

EB 20 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยง.pdf

EB 21 หน่วยงานมีการจัดการความเสี่ยง.pdf

EB 22 หน่วยงานมีการจัดประชุม หรืออบรมสัมมนา.pdf

EB 23 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต.pdf

EB 24 หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานpdf 

EB 25 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ.pdf

EB 26 หน่วยงานมีการเผยแพร่กระบวนการ.pdf 

----------------------------------------------- 

 เอกสารเพิ่มเติม ไตรมาส 3 

 เอกสารเพิ่มเติม EB 2 ไตรมาส 3 รายงานผลการจัดซื้อ.pdf

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 3 โครงการ 1 และ โครงการ 2.pdf

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 4 ไตรมาส 3 รายงานผลการจัดซื้อ.pdf

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 12 ไตรมาส 3.pdf 

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 14-ผสาน ไตรมาส 3.pdf

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 16 ไตรมาส 3 การจัดการเรื่อง.pdf

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 17  ไตรมาส 3 กำกับติดตาม.pdf    

 - เอกสารเพิ่มเติม EB 19 ไตรมาส 3.pdf     

 
รวม EB PDF พิมพ์
ITA (Integrity and Transparency Assessment)
วันศุกร์ที่ 06 ธันวาคม 2019 เวลา 11:09 น.

รวม EB

EB1

EB2

EB3

EB4

 

----------------------------------------------- 

 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 PDF พิมพ์
ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา
วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2019 เวลา 13:53 น.

 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 ตามรายละเอียดแนบไฟล์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไฟล์แนบ PDF)

  

 
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ประเภทเงินนอกงบประมาณ PDF พิมพ์
ข่าวรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2019 เวลา 16:30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ

ตามที่โรงพยาบาลท่าอุเทน ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ด้วยเงินนอกงบประมาณ โรงพยาบาลท่าอุเทน

จำนวน 1 ตำแหน่ง

- ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 

จึงประกาศไว้ดังไฟล์ที่แนบนี้ 

>>>>> คลิกที่นี้เพื่อดูรายละเอียด  <<<<<

 
 

 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>

หน้า 4 จาก 27

ผู้อำนวยการ

 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน
 
นายแพทย์จักรภพ  ธนาธนัยภัทร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าอุเทน
 
 

คลินิคพิเศษ

 
 

Polls

ความพึงพอใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเวบไซด์ ของโรงพยาบาลท่าอุเทน
 

พยากรณ์อากาศWho's Online

เรามี 40 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Statistics

OS : Linux l
PHP : 5.3.29
MySQL : 5.5.5-10.3.23-MariaDB
เวลา : 20:52
Caching : ปิดการใช้งาน
GZIP : ปิดการใช้งาน
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 174136